336 Đường Hà Nội, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
LH: 
0906112129